Totalkväve, vattendrag

Ytvattnets innehåll av totalkväve, årsmedianvärden.
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten
Indikator TEMA.3.3.1.5
Senast uppdaterad: 2017-08-16
Kontakt