Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Åsikter och attityder, avfall

Foto: Svartpunkt
Foto: Svartpunkt
Tema TEMA.9.4

Stockholmarna är mer nöjda med möjligheterna att källsortera hushållsavfall än tidigare. Fler har förtroende för att det avfall som de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Uppdaterad: 2022-09-08