Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel av återvinningsstationer

Indikator TEMA.9.4.2

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen (gröna behållarna).

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av den närmaste återvinningsstationen

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
42 % (2016).
Utgångsvärde:
27 % (2004).

Kommentar

Andelen som uppger att de är nöjda med möjligheten att källsortera och lämna avfall nära bostaden fortsätter att öka. Samma positiva utveckling syns i frågan om hur fastighetens källsorteringsrum/miljöstuga samt den närmsta återvinningsstationen sköts och städas.

Uppdaterad: 2019-05-23