Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till återvinningscentraler

Indikator TEMA.9.4.5

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovsopor på återvinningscentralerna.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningscentralerna

Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007.
Senaste värdet:
45 % (2016).
Utgångsvärde:
48 % (2007).

Kommentar

45 procent av invånarna är nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall på återvinningscentral, medan totalt 24 procent är missnöjda.

Uppdaterad: 2019-05-23