Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hushållsavfall till materialåtervinning

Återvinningsstation
Återvinningsstation
Indikator TEMA.9.1.4

Diagrammet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall och matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008.
Senaste värdet:
33 % (2022).
Utgångsvärde:
21 % (2008).

Kommentar

Drygt 30 procent av hushållens avfall samlas in för materialåtervinning eller för biologisk behandling och har en ökande trend. Återvinningsgraden är dock lägre i Stockholm jämfört med Göteborg och Malmö.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-05-02