Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Hushållsavfall till materialåtervinning

Återvinningsstation
Återvinningsstation
Indikator TEMA.9.1.4

Diagrammet visar andelen av hushållsavfallet som går till materialåtervinning. Här ingår även trädgårdsavfall och matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Rad-id Område Senaste värdet (%) Datum

0

Alla kommuner (ovägt medel)

 37

2019

1

Storstäder (ovägt medel)

 33

2019

2

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

 32

2019

3

Region Stockholm

 32

2019

4

Stockholm

 30

2020

Datakälla: Avfallweb/Kolada

Kommentar

Totalt 29 procent av hushållens avfall samlas in för materialåtervinning eller för biologisk behandling. Återvinningsgraden är lägre i Stockholm än medel bland Sveriges kommuner.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2021-08-27