Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mängd avfall till deponi

Deponi
Deponi
Indikator TEMA.9.1.7

Mängd hushållsavfall till deponering.

Mängd hushållsavfall till deponering

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
5,6 kg/person (2022).
Utgångsvärde:
39 kg/person (2007).

Kommentar

Grovavfall som inte kan behandlas och återvinnas läggs på en deponi (soptipp). Mängden avfall till deponi har minskat kraftigt sedan 2007 och motsvarar nu god hållbarhet enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Deponering av kärl- och säckavfall förekommer inte längre. Förutom en mindre del av grovavfallet deponeras även slagg och aska från avfallsförbränning samt förorenade jordmassor. Dessa avfallsslag redovisas inte här.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>20 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

10–20 kg/person

2

 God hållbarhet

2–10 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<2 kg/person

Uppdaterad: 2023-06-01