Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Mängd mat- och restavfall

Sopbil i snöväder
Foto: Yanan Li
Indikator TEMA.9.1.9

Diagrammet visar mängden mat- och restavfall som samlas in från hushållen i Stockholm jämfört med andra kommuner.

Insamlad mängd mat- och restavfall i Stockholm jämfört med andra kommuner.

Datakälla: Avfall Web
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
208 kg/person (2022).
Utgångsvärde:
288 kg/person (2007).

Kommentar

Drygt 200 kg mat- och restavfall per person samlas in från Stockholmarna. Mängderna har minskat sedan år 2007.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Dålig hållbarhet

>240 kg/person

1

 Mindre god hållbarhet

210–240 kg/person

2

 God hållbarhet

170–210 kg/person

3

 Mycket god hållbarhet

<170 kg/person

Uppdaterad: 2023-05-02