Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Klotter, nedskräpning och skadegörelse

Indikator TEMA.9.5.3

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
36 % (2013).
Utgångsvärde:
39 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23