Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedskräpning i gatumiljö

Indikator TEMA.9.5.1

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.

Rad-id Mätområde Datum Värde (st)

0

Totalt (exkl. tuggummi)

2009

5,89

1

Totalt (exkl. tuggummi)

2010

5,00

2

Totalt (exkl. tuggummi)

2011

4,33

3

Totalt (exkl. tuggummi)

2012

4,67

4

Totalt (exkl. tuggummi)

2013

4,36

5

Totalt (exkl. tuggummi)

2014

4,58

6

Totalt (exkl. tuggummi)

2015

4,71

7

Totalt (exkl. tuggummi)

2016

6,03

8

Totalt (exkl. tuggummi)

2017

4,98

9

Totalt (exkl. tuggummi)

2018

5,42

10

Totalt (exkl. tuggummi)

2019

5,98

11

Totalt (exkl. tuggummi)

2020

5,41

12

Totalt (exkl. tuggummi)

2021

4,59

13

Totalt (exkl. tuggummi)

2022

2,60

14

Fimpar

2009

3,93

15

Fimpar

2010

3,24

16

Fimpar

2011

2,81

17

Fimpar

2012

3,11

18

Fimpar

2013

2,93

19

Fimpar

2014

3,24

20

Fimpar

2015

3,32

21

Fimpar

2016

4,45

22

Fimpar

2017

2,99

23

Fimpar

2018

3,34

24

Fimpar

2019

3,51

25

Fimpar

2020

3,30

26

Fimpar

2021

2,73

27

Fimpar

2022

1,30

28

Papper

2009

0,57

29

Papper

2010

0,60

30

Papper

2011

0,43

31

Papper

2012

0,52

32

Papper

2013

0,53

33

Papper

2014

0,50

34

Papper

2015

0,51

35

Papper

2016

0,49

36

Papper

2017

0,48

37

Papper

2018

0,61

38

Papper

2019

0,61

39

Papper

2020

0,52

40

Papper

2021

0,52

41

Papper

2022

0,31

42

Snus

2009

0,48

43

Snus

2010

0,42

44

Snus

2011

0,38

45

Snus

2012

0,48

46

Snus

2013

0,33

47

Snus

2014

0,35

48

Snus

2015

0,40

49

Snus

2016

0,55

50

Snus

2017

0,40

51

Snus

2018

0,63

52

Snus

2019

0,78

53

Snus

2020

0,65

54

Snus

2021

0,55

55

Snus

2022

0,49

56

Plast

2009

0,55

57

Plast

2010

0,40

58

Plast

2011

0,38

59

Plast

2012

0,35

60

Plast

2013

0,36

61

Plast

2014

0,30

62

Plast

2015

0,32

63

Plast

2016

0,34

64

Plast

2017

0,56

65

Plast

2018

0,53

66

Plast

2019

0,79

67

Plast

2020

0,77

68

Plast

2021

0,64

69

Plast

2022

0,42

70

Övrigt skräp

2009

0,36

71

Övrigt skräp

2010

0,34

72

Övrigt skräp

2011

0,33

73

Övrigt skräp

2012

0,21

74

Övrigt skräp

2013

0,21

75

Övrigt skräp

2014

0,19

76

Övrigt skräp

2015

0,16

77

Övrigt skräp

2016

0,20

78

Övrigt skräp

2017

0,55

79

Övrigt skräp

2018

0,31

80

Övrigt skräp

2019

0,29

81

Övrigt skräp

2020

0,17

82

Övrigt skräp

2021

0,15

83

Övrigt skräp

2022

0,08

84

Tuggummi

2009

0,58

85

Tuggummi

2010

0,54

86

Tuggummi

2011

0,30

87

Tuggummi

2012

0,37

88

Tuggummi

2013

0,23

89

Tuggummi

2014

0,26

90

Tuggummi

2015

0,40

91

Tuggummi

2016

0,13

92

Tuggummi

2017

0,47

93

Tuggummi

2018

0,22

94

Tuggummi

2019

0,38

95

Tuggummi

2020

0,68

96

Tuggummi

2021

0,24

97

Tuggummi

2022

0,39

Datakälla: Årliga mätningar genom Håll Sverige Rent. Rapport Skräpfacit – Nedskräpning i gatumiljö Stockholm.

Kommentar

Nedskräpningen i Stockholm varierar över åren utan någon tydlig trend. Skräpmängden var något högre vid mätningarna ÅR 2020, 2019, 2016 och 2009. Fimpar är den vanligaste skräptypen följt av snus och plast. Plastskräpet ökade under en period men vid senaste två mätningarna har skräpmängden plast minskat.

I gruppen övrigt skräp ingår metall, organiskt skräp, glas och glasspinnar. Tuggummi ingår inte i totalsumman eftersom det är ett komplicerat skräpslag att mäta och att städa bort.

Uppdaterad: 2023-05-31