Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedskräpning: plastskräp per undersökningsområde

Indikator TEMA.9.5.6

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Genomsnittligt antal plastskräp per 10 kvadratmeter. Redovisning per undersökningsområde.

Datakälla: Årliga mätningar genom Håll Sverige Rent. Rapport Skräpfacit – Nedskräpning i gatumiljö Stockholm.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019.
Senaste värdet:
0,42 st (2022).
Utgångsvärde:
0,79 st (2019).

Kommentar

Skräpmängden varierar en hel del mellan åren och undersökningsplatserna. År 2022 ser vi inga stora förändringar av nedskräpningen av plast i Farsta eller på Kungsholmen men däremot minskade nedskräpningen av plast i Bromma.

Uppdaterad: 2023-05-15