Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skräpföremål per undersökningsområde

Indikator TEMA.9.5.2

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per undersökningsområde.

Datakälla: Årliga mätningar genom Håll Sverige Rent. Rapport Skräpfacit – Nedskräpning i gatumiljö Stockholm.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
6,0 (2019).
Utgångsvärde:
5,9 (2009).

Kommentar

Skräpmängden varierar en hel del mellan åren och undersökningsplatserna. 2019 minskade nedskräpningen i Farsta medan den ökade på Kungsholmen. Staden som helhet ligger på samma nivå som Sverigesnittet.

Sverigesnittet omfattar mätningar i olika stadsdelar i omkring tio städer. Snittet baseras på de kommuner som har genomfört skräpmätning i stadsmiljö innevarande år. Deltagande kommuner kan vara olika år från år.

Uppdaterad: 2020-08-13