Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sorteringsvanor, avfall

Källsortering i Hammarby sjöstad
Källsortering i Hammarby sjöstad. Foto: Svartpunkt
Tema TEMA.9.3

Stockholmarna källsorterar i högre grad än tidigare. De allra flesta källsorterar åtminstone returförpackningar och tidningspapper.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Uppdaterad: 2022-09-08