Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återlämning av förbrukade batterier

Indikator TEMA.9.3.7

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in förbrukade batterier.

Andel invånare som oftast eller alltid återlämnar förbrukade batterier.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
92 % (2016).
Utgångsvärde:
85 % (2004).
Uppdaterad: 2019-05-23