Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återvinning av elavfall

Indikator TEMA.9.3.8

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
91 % (2016).
Utgångsvärde:
66 % (2004).
Uppdaterad: 2019-05-23