Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Återvinning av elavfall

Indikator TEMA.9.3.8

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast lämnar in elavfall för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid lämnar elavfall till återvinning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

66

1

Hela Stockholm

2007

80

2

Hela Stockholm

2010

85

3

Hela Stockholm

2013

85

4

Hela Stockholm

2016

91

5

Bromma

2004

67

6

Bromma

2007

82

7

Bromma

2010

91

8

Bromma

2013

91

9

Enskede-Årsta-Vantör

2004

70

10

Enskede-Årsta-Vantör

2007

86

11

Enskede-Årsta-Vantör

2010

85

12

Enskede-Årsta-Vantör

2013

79

13

Farsta

2004

70

14

Farsta

2007

80

15

Farsta

2010

86

16

Farsta

2013

83

17

Hägersten-Liljeholmen

2004

67

18

Hägersten-Liljeholmen

2007

82

19

Hägersten-Liljeholmen

2010

90

20

Hägersten-Liljeholmen

2013

88

21

Hässelby-Vällingby

2004

76

22

Hässelby-Vällingby

2007

90

23

Hässelby-Vällingby

2010

90

24

Hässelby-Vällingby

2013

91

25

Kungsholmen

2004

55

26

Kungsholmen

2007

74

27

Kungsholmen

2010

89

28

Kungsholmen

2013

89

29

Norrmalm

2004

62

30

Norrmalm

2007

72

31

Norrmalm

2010

86

32

Norrmalm

2013

82

33

Rinkeby-Kista

2004

63

34

Rinkeby-Kista

2007

76

35

Rinkeby-Kista

2010

79

36

Rinkeby-Kista

2013

77

37

Skarpnäck

2004

65

38

Skarpnäck

2007

78

39

Skarpnäck

2010

84

40

Skarpnäck

2013

90

41

Skärholmen

2004

61

42

Skärholmen

2007

79

43

Skärholmen

2010

78

44

Skärholmen

2013

76

45

Spånga-Tensta

2004

75

46

Spånga-Tensta

2007

86

47

Spånga-Tensta

2010

85

48

Spånga-Tensta

2013

89

49

Södermalm

2004

60

50

Södermalm

2007

76

51

Södermalm

2010

81

52

Södermalm

2013

83

53

Älvsjö

2004

77

54

Älvsjö

2007

90

55

Älvsjö

2010

88

56

Älvsjö

2013

92

57

Östermalm

2004

67

58

Östermalm

2007

78

59

Östermalm

2010

81

60

Östermalm

2013

86

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23