Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av förpackningar av metall och plast

Indikator TEMA.9.3.5

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
76 % (2013).
Utgångsvärde:
52 % (2004).

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23