Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Indikator TEMA.9.3.2

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
86 % (2013).
Utgångsvärde:
76 % (2004).

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23