Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av matavfall

Indikator TEMA.9.3.11

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut matavfall till återvinning.

Andel invånare som alltid eller oftast sorterar ut matavfall

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
32 % (2016).
Utgångsvärde:
32 % (2016).
Uppdaterad: 2020-03-20