Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av tidningar och papper för återvinning

Indikator TEMA.9.3.1

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
91 % (2016).
Utgångsvärde:
93 % (2004).
Uppdaterad: 2019-05-23