Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sortering av tidningar och papper för återvinning

Indikator TEMA.9.3.1

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Hela Stockholm

2004

93

1

Hela Stockholm

2007

93

2

Hela Stockholm

2010

91

3

Hela Stockholm

2013

91

4

Hela Stockholm

2016

91

5

Bromma

2004

94

6

Bromma

2007

96

7

Bromma

2010

90

8

Bromma

2013

92

9

Enskede-Årsta-Vantör

2004

92

10

Enskede-Årsta-Vantör

2007

91

11

Enskede-Årsta-Vantör

2010

92

12

Enskede-Årsta-Vantör

2013

93

13

Farsta

2004

93

14

Farsta

2007

92

15

Farsta

2010

90

16

Farsta

2013

91

17

Hägersten-Liljeholmen

2004

93

18

Hägersten-Liljeholmen

2007

93

19

Hägersten-Liljeholmen

2010

96

20

Hägersten-Liljeholmen

2013

95

21

Hässelby-Vällingby

2004

96

22

Hässelby-Vällingby

2007

93

23

Hässelby-Vällingby

2010

90

24

Hässelby-Vällingby

2013

89

25

Kungsholmen

2004

96

26

Kungsholmen

2007

96

27

Kungsholmen

2010

94

28

Kungsholmen

2013

93

29

Norrmalm

2004

94

30

Norrmalm

2007

94

31

Norrmalm

2010

92

32

Norrmalm

2013

94

33

Rinkeby-Kista

2004

79

34

Rinkeby-Kista

2007

87

35

Rinkeby-Kista

2010

81

36

Rinkeby-Kista

2013

74

37

Skarpnäck

2004

90

38

Skarpnäck

2007

93

39

Skarpnäck

2010

91

40

Skarpnäck

2013

94

41

Skärholmen

2004

90

42

Skärholmen

2007

92

43

Skärholmen

2010

81

44

Skärholmen

2013

88

45

Spånga-Tensta

2004

94

46

Spånga-Tensta

2007

92

47

Spånga-Tensta

2010

86

48

Spånga-Tensta

2013

90

49

Södermalm

2004

95

50

Södermalm

2007

95

51

Södermalm

2010

94

52

Södermalm

2013

91

53

Älvsjö

2004

94

54

Älvsjö

2007

95

55

Älvsjö

2010

92

56

Älvsjö

2013

94

57

Östermalm

2004

93

58

Östermalm

2007

94

59

Östermalm

2010

92

60

Östermalm

2013

92

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23