Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholms bullerkarta

Bullerkarta Stockholm City
Bullerkarta 3d
Tema TEMA.5.1.6

Bullerkartan visar beräknade bullernivåer i staden.

Stockholms trafikbullerkarta har utvecklats för att vara lättillgänglig och användbar. Kartan finns tillgänglig som traditionell 2D-karta och som 3D-karta där även ljudnivå vid fasad går att utläsa.

Bullerkartan visar beräknade ljudnivåer från vägtrafiken och spårtrafiken i Stockholm. Ljudnivåerna baseras på stadens senaste strategiska bullerkartläggning från 2022. Den omfattar faktiska registrerade trafikflöden samt modellberäknad data för gator där trafikmätningar inte gjorts. Kartan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Redovisade ljudnivåer

Ljudnivån i kartan redovisas i decibel (dBA) som medelvärde (LAeq) för dygn, dag och natt samt som maximal ljudnivå för dygn (LAmax). Dessutom redovisas ljudnivåer uppdelat som vägtrafikbuller och spårtrafikbuller.

Observera att bullerkartan ger en översiktlig bild. För mer exakta ljudnivåer kan det för vissa platser behövas förfinade beräkningar som mer detaljerat tar hänsyn till lokala förhållanden.

Anvisningar

  • Kartorna fungerar bäst i moderna webbläsare.
  • De olika lagren aktiveras genom att tända och släcka dem i lagervyn på kartfönstrets vänstra sida.
  • Genom att hålla in vänster musknapp samtidigt som du rör musen så förflyttas du i modellen.
  • Med höger musknapp kan du vrida 3D-kartan för att ändra perspektiv.
  • Använd datormusens skrollhjul för att zooma ut och in.
  • Några kartor kan bara ses vid vissa zoomnivåer. Om du har markerat ett lager som inte syns, prova att zooma in eller ut i modellen.

Kontakt

Kartorna har tagits fram av Tyréns i nära samverkan med stadens bullerskyddsgrupp. Kontakta gärna Miljöförvaltningen om du har frågor eller synpunkter.

Tema