Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av buller

Indikator TEMA.5.1.2.1

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad, inomhus eller utomhus. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Mest besväras Stockholmarna av vägtrafikbuller.

Uppdaterad: 2022-09-29