Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Buller i skolor och förskolor

Indikator TEMA.5.1.2.2

Diagrammet visar andelen av de skolor och förskolor som inspekterats som har förhöjda bullernivåer i förhållande till vad som rekommenderas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Uppgifterna omfattar både kommunala och privata verksamhetsutövare.

Andel inspekterade skolor och förskolor med anmärkning gällande buller.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2015.
Senaste värdet:
42 % (2017).
Utgångsvärde:
33 % (2015).

Kommentar

2017 inspekterades 276 skolor och förskolor, av dessa fick 42 procent anmärkningar gällande buller. Det vanligaste problemet är bullrande ventilationsaggregat och fläktar.

Uppdaterad: 2018-08-29