Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bullernivåer

Indikator TEMA.5.1.2.3

Indikatorn visar förändringar av vägtrafikbullret på lång sikt.

Årsmedelvärde för bullernivån på Sveavägen och Observatorielunden (dB)

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB-analys
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
59,5 Leq (2022).
Utgångsvärde:
54,6 Leq (2000).

Kommentar

Senaste åren har bullernivåerna på Sveavägen minskat. Det beror på lägre trafikflöden under och efter pandemin med covid-19 samt att tystare elektrifierade fordon har blivit fler. De senaste två årens årsmedelvärden på Sveavägen är de lägsta som har uppmätts sedan mätningarna startade år 1999.
I parken Observatorielunden har däremot bullret ökat under och efter pandemin med covid-19, vilket beror på ökad aktivitet i parken. Till exempel har det förekommit upprustningsarbeten och delar har använts som skolgård. Under pandemin har antalet besökare ökat och under sommaren har konserter hållits i parken.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-02-14