Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bullernivåer

Indikator TEMA.5.1.2.3

Indikatorn visar förändringar av vägtrafikbullret på lång sikt.

Årsmedelvärde för bullernivån på Sveavägen och Observatorielunden

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB-analys
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
56,6 Leq (2019).
Utgångsvärde:
54,6 Leq (2000).

Kommentar

Bullernivåerna på Sveavägen har minskat i jämförelse med åren 1999-2001. Det beror främst på mindre trafikmängder i början av 2000-talet och lägre dubbdäcksandelar sedan år 2010.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2020-08-13