Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Riktade bullerskyddsåtgärder

Bullerskärm vid Lidingövägen
Grön bullerskyddsskärm Lidingövägen. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA.5.1.2.6

Stockholm stad sänkte år 2010 gränsen för bullerskyddsåtgärder från 65 dBA till 62 dBA vid fasad. Med skyddsåtgärder avses åtgärder vid fasad (fönster, ventilation) eller bullerskyddsskärm, bullervall. Data hämtas från miljöförvaltningens bullerdatabas och trafikhuvudmännens egna uppgifter. Åtgärder som vidtagits på enskilda villafastigheter och flerbostadsfastigheter på fastighetsägarens eget initiativ redovisas ej.

Andel av dem som utsätts för bullernivåer på över 62 dBA vid fasad som fått sänkta bullernivåer från vägtrafik genom riktade bullerskyddsåtgärder

Datakälla: Stockholms bullerdatabas, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2001.
Senaste värdet:
92 % (2020).
Utgångsvärde:
11 % (2001).
Målvärde:
100 %.

Kommentar

År 2000 var antal boende med över 35 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus i Stockholm stad uppskattningsvis 35.000 personer. 92 procent av dessa har fått sänkta bullernivåer genom bullerskyddsåtgärder. Andelen är oförändrad sedan 2014.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-02-09