Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel med dålig luftkvalitet i bostaden

Indikator TEMA.5.4.2

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten i den egna bostaden är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är ganska dålig eller mycket dålig

Rad-id Boendeform Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 10

2016

1

Bostadsrättsförening

 7

2016

2

Kommunal hyresrätt

 19

2016

3

Privat hyresrätt

 13

2016

4

Småhus/villa/radhus

 3

2016

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan 2013. Det förekommer tydliga skillnader i synen på luftkvaliteten beroende på upplåtelseform, där de som bor i småhus/villa/radhus upplever luftkvaliteten som betydligt bättre än de som bor i flerfamiljshus.

Uppdaterad: 2019-12-13