Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Besvär av buller

Indikator TEMA.5.4.22

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad, inomhus eller utomhus. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Rad-id Bullerkälla Senaste värdet (%) Datum

0

Vägtrafik

 13

2016

1

Annat

 12

2013

2

Grannar

 9

2016

3

Flyg

 8

2016

4

Ventilation/fläktar

 6

2016

5

Industri/affärsverksamhet/restaurang

 3

2016

6

Spårtrafik

 3

2016

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Mest besväras Stockholmarna av vägtrafikbuller.

Uppdaterad: 2019-05-23