Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bostadens temperatur

Indikator TEMA.5.4.3

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att bostadens temperatur i allmänhet är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är ganska dålig eller mycket dålig

Rad-id Boendeform Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 16

2016

1

Bostadsrättsförening

 14

2016

2

Kommunal hyresrätt

 31

2016

3

Privat hyresrätt

 25

2016

4

Småhus/villa/radhus

 2

2016

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

16 procent av stockholmarna upplever problem med bostadens temperatur. Problemen upplevs större av boende i hyresrätter än av de som bor i bostadsrätt eller småhus.

Uppdaterad: 2019-05-23