Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Luftkvalitet utanför bostaden

Indikator TEMA.5.4.22

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket dålig

Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten utanför bostaden är ganska eller mycket dålig

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Hela Stockholm

 8

2016

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

2016 infördes en ny fråga i medborgarenkäten om luftkvaliteten utomhus. En klar majoritet (68 procent) svarar att den är bra. En fjärdedel tycker att den är acceptabel, medan 8 procent tycker att den är dålig. Även i denna fråga syns stora skillnader mellan de olika stadsdelarna. Med undantag för Östermalm är det i innerstaden (Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen) som luftkvaliteten klassas som sämst. På Norrmalm svarar 45 procent att luftkvaliteten är bra, att jämföra med 84 procent i Skarpnäck. Andra stadsdelar där man i hög grad är nöjd med luftkvaliteten är Bromma, Farsta och Hässelby-Vällingby.

Uppdaterad: 2019-05-23