Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bristande ventilation i skolor och förskolor

Indikator TEMA.5.2.1

Diagrammet visar andelen av de skolor och förskolor som inspekterats som har bristfällig ventilation i förhållande till vad som rekommenderas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Uppgifterna omfattar både kommunala och privata verksamhetsutövare.

Andel skolor och förskolor med bristande ventilation.

Datakälla: Miljöförvaltningens löpande tillsyn på förskolor och skolor.
Senaste värdet:
23 % (2017).

Kommentar

I skollokaler är det särskilt viktigt med god luftomsättning. Av de 276 skolor och förskolor som miljöförvaltningen besökte 2017 hade 23 procent för dålig ventilation i förhållande till vad som rekommenderas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2018-08-29