Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fastighetsägare med bristande egenkontroll

Indikator TEMA.5.2.4

För flerbostadshus och lokaler krävs att fastighetsägaren har en egenkontroll med rutiner som säkerställer att ventilationen fungerar. Fastighetsägaren ska också återkommande genomföra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Diagrammet visar andelen kontrollerade fastighetsägare som har bristande egenkontroll av ventilationen.

Andel fastighetsägare med bristande egenkontroll avseende ventilation.

Datakälla: Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
33 (2017).
Utgångsvärde:
32 (2012).

Kommentar

En tredjedel av de fastighetsägare som kontrollerades 2017 hade bristande egenkontroll.

Uppdaterad: 2018-08-29