Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Upplevda problem med inomhusluften

Indikator TEMA.5.2.3

De invånare som svarade att de upplever problem med luftkvaliteten inomhus ombads att precisera problemen.

Om problem med luftkvaliteten, vilka problem upplevs

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltninge

Kommentar

Störst andel uppger att de har problem med att eget matos sprids i lägenheten. En tredjedel av de invånare som upplever problem med luftkvaliteten säger att det beror på tobaksrök eller annan lukt från grannar. Lika många upplever att luften känns instängd eller unken. Alla dessa är tydliga tecken på att ventilationen inte fungerar tillfredsställande.

Uppdaterad: 2019-12-13