Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Förskolor och skolor med radon under riktvärdet

Indikator TEMA.5.3.1

Indikatorn avser samtliga förskolor och skolor i Stockholms stad. I miljöförvaltningens register finns cirka 389 grund- och gymnasieskolor och cirka 1048 förskolor.

Andel förskolor och skolor som är kontrollerade och har radonhalt under 200 Bq/m3

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
81 % (2022).
Utgångsvärde:
60 % (2012).

Kommentar

81 procent av stadens skolor och förskolor är mätta och har radongashalter som inte överstiger referensnivån. Det är en sänkning från det senast beräknade året.

Sedan år 2020 har miljöförvaltningen utvecklat och uppdaterat sättet att beräkna radonmätta skolor och förskolor. Därtill har flera ej radonmätta skolor och förskolor tillkommit och redan radonmätta verksamheter har försvunnit.

Riktad tillsyn behöver fortsätta så att de verksamheter som ännu inte kontrollerat radon utför mätningar och vid behov vidtar åtgärder.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-15
Tema