Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Kommunala bostäder med radon under riktvärdet

Indikator TEMA.5.3.2

Indikatorn visar andelen av de kommunalt ägda flerbostadsfastigheterna som är kontrollerade avseende radon och har radonhalter under riktvärdet 200 Bq/m3. Uppgifterna hämtas från miljöförvaltningens register.

Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
86 % (2020).
Utgångsvärde:
71 % (2010).

Kommentar

86 procent av de kommunala bostadsfastigheterna var år 2020 uppmätta och klarade riktvärdet för radon.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-05-15
Tema