Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Radonkontrollerade flerbostadsfastigheter

Indikator TEMA.5.3.3

Indikatorn visar flerbostadsfastigheter med radonresultat registrerade i miljöförvaltningens radonregister. Fastigheterna ska vara kontrollerade avseende radon och årsmedelvärdet ska vara under 200 bq/m3 luft. I kategorin ej godkända fastigheter ingår även fastigheter som behöver göra kompletterande mätningar.

Andel radonkontrollerade flerbostadsfastigheter i staden

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.
Senaste värdet:
93 % (2020).

Kommentar

Av stadens ca 11 000 flerbostadsfastigheter, både privatägda och kommunala, har 93 procent kontrollerats avseende radon. Andelen fastigheter i staden med uppmätta och godkända halter uppgår till 83 procent.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2023-03-27
Tema