Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bränslemix i fjärrvärmen

Biokraftvärmeverk
2016 invigdes ett nytt biokraftvärmeverk i Värtan
Indikator TEMA.8.2.19

Stockholm Exergi har flera fjärrvärmeanläggningar i Stockholmsregionen, från Bristaverket i norr till Högdalenverket i söder. Fjärrvärmen i Stockholm produceras av en mix av biobränslen, fossila bränslen, avfalls-och returbränsle, spillvärme och el. Av det totala värmebehovet i bebyggelsen försörjs cirka 80 procent av fjärrvärme. Den bränslemix som används påverkar därför starkt utsläppen av växthusgaser.

Andel insatta bränslen i Stockholms regionala fjärrvärmenät

Datakälla: Stockholm Exergi
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat avsevärt i fjärrvärmeproduktionen de senaste 20 åren. Den sista kolpannan avvecklades i april 2020. Det fossila bränsle som återstår i fjärrvärmeproduktionen är en mindre mängd olja samt den fossila delen i avfallet. Ungefär en tredjedel av avfallet som förbränns är fossilt.

Stockholm Exergi har som mål att fasa ut det sista fossila bränslet till år 2022. Fram till dess klimatkompenserar Stockholm Exergi för fjärrvärmens utsläpp genom att finansiera projekt som minskar de globala utsläppen lika mycket.