Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bränslemix i fjärrvärmen

Biokraftvärmeverk
2016 invigdes ett nytt biokraftvärmeverk i Värtan
Indikator TEMA.8.2.19

Stockholm Exergi har flera fjärrvärmeanläggningar i Stockholmsregionen, från Bristaverket i norr till Högdalenverket i söder. Fjärrvärmen i Stockholm produceras av en mix av biobränslen, fossila bränslen, avfalls-och returbränsle, spillvärme och el. Av det totala värmebehovet i bebyggelsen försörjs cirka 80 procent av fjärrvärme. Den bränslemix som används påverkar därför starkt utsläppen av växthusgaser.

Andel insatta bränslen i Stockholms regionala fjärrvärmenät

Datakälla: Stockholm Exergi
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll.

Kommentar

Andelen fossila bränslen i fjärrvärmen var 2018 cirka 8 procent. Den sista kolpannan avvecklades 2020. Stockholm Exergi har som mål att fasa ut det sista fossila bränslet till år 2022. Fram till dess klimatkompenserar Stockholm Exergi för fjärrvärmens utsläpp genom att finansiera projekt som minskar de globala utsläppen lika mycket.