Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Fossil energi i fjärrvärmen

Indikator TEMA.8.2.20

Stockholms stad har som mål att vara fossilfritt 2040. I diagrammet visas den kvarvarande andelen fossil energi i fjärrvärmeproduktionen inom Stockholms regionala fjärrvärmenät.

Andel fossil energi i fjärrvärmenproduktionen.

Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
13 % (2021).
Utgångsvärde:
23 % (2016).
Långsiktigt klimatmål:
0,0 % (2040).

Kommentar

Andelen förnybar och återvunnen energi har ökat avsevärt i fjärrvärmeproduktionen de senaste 20 åren. Den sista kolpannan avvecklades i april 2020. Det fossila bränsle som återstår i fjärrvärmeproduktionen är en mindre mängd olja samt den fossila delen i avfallet, d.v.s. främst plast. Ungefär en tredjedel av avfallet som förbränns är fossilt.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-06-02