Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Producerad mängd biogas

Indikator TEMA.8.2.11

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. Mm³ = miljoner normalkubikmeter.

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.

Rad-id Datum Värde (Mm³)

0

1999

0,2

1

2000

0,3

2

2001

0,3

3

2002

0,4

4

2003

0,5

5

2004

1,1

6

2005

2,0

7

2006

3,5

8

2007

4,5

9

2008

4,8

10

2009

6,4

11

2010

8,4

12

2011

9,1

13

2012

10,0

14

2013

15,0

15

2014

15,8

16

2015

16,2

17

2016

18,3

18

2017

22,0

19

2018

20,9

20

2019

20,7

21

2020

18,9

22

2021

17,3

23

2022

17,1

Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Årsredovisning, Miljörapport

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.

Uppdaterad: 2023-05-16