Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Produktion av solenergi

Indikator TEMA.8.2.18

Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgifterna sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.

Årlig energiproduktion baserad på solenergi i kommunla anläggningar

Datakälla: Stockholms stads Energicentrum
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
6221 MWh (2022).
Utgångsvärde:
2118 MWh (2015).
Mål 2019:
3177 MWh (2019).
Mål 2023:
6080 MWh (2023).

Kommentar

Stadens mål är att energiproduktion baserad på solenergi (el och värme) ska fördubblas med 100 procent till och med år 2023 jämfört med motsvarande produktion år 2019.

Redan år 2022 överträffades målet, produktionen av solenergi har mer än fördubblats sedan år 2019.

Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.