Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Produktion av solenergi

Indikator TEMA.8.2.18

Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgiftrena sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.

Årlig energiproduktion baserad på solenergi

Datakälla: Stockholms stads Energicentrum
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2015.
Senaste värdet:
3876 MWh (2020).
Utgångsvärde:
2118 MWh (2015).
Mål 2019:
3177 MWh (2019).
Mål 2023:
6080 MWh (2023).

Kommentar

Stadens mål är att energiproduktion baserad på solenergi (el och värme) ska öka med 100 procent till och med 2023 jämfört med motsvarande produktion 2019.

Utfallet för 2020 är en ökning av solenergiproduktionen med 20% jämfört med motsvarande produktion för 2019.

Mellan 2015 och 2019 ökade energiproduktionen från Stockholms stads egna solenergianläggningar med 52 procent.

Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.