Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Produktion av solenergi

Indikator TEMA.8.2.18

Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgiftrena sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.

Årlig energiproduktion baserad på solenergi i kommunla anläggningar

Rad-id Energislag Senaste värdet (MWh) Datum

0

Totalt

 6221

2022

1

Solel

 5575

2022

2

Solvärme

 646

2022

Datakälla: Stockholms stads Energicentrum

Kommentar

Stadens mål är att energiproduktion baserad på solenergi (el och värme) ska öka med 100 procent till och med 2023 jämfört med motsvarande produktion 2019.

Utfallet för 2022 är en ökning av solenergiproduktionen med ca 100 % jämfört med motsvarande produktion för 2019.

Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.