Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Produktion av solenergi

Indikator TEMA.8.2.18

Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgiftrena sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.

Årlig energiproduktion baserad på solenergi i kommunla anläggningar

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Totalt

2015

2118

1

Totalt

2016

2409

2

Totalt

2017

2595

3

Totalt

2018

3040

4

Totalt

2019

3150

5

Totalt

2020

3876

6

Totalt

2021

4486

7

Totalt

2022

6221

8

Solel

2015

1704

9

Solel

2016

1950

10

Solel

2017

2065

11

Solel

2018

2384

12

Solel

2019

2557

13

Solel

2020

3211

14

Solel

2021

3865

15

Solel

2022

5575

16

Solvärme

2015

404

17

Solvärme

2016

458

18

Solvärme

2017

531

19

Solvärme

2018

656

20

Solvärme

2019

593

21

Solvärme

2020

665

22

Solvärme

2021

621

23

Solvärme

2022

646

Datakälla: Stockholms stads Energicentrum

Kommentar

Stadens mål är att energiproduktion baserad på solenergi (el och värme) ska öka med 100 procent till och med 2023 jämfört med motsvarande produktion 2019.

Utfallet för 2022 är en ökning av solenergiproduktionen med ca 100 % jämfört med motsvarande produktion för 2019.

Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.