Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energianvändning per kvm (Atemp)

Utställning om energi
Energiinformation i Tekniska nämndhuset
Indikator TEMA.8.1.7

Indikatorn visar temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler. Kvadratmeterytan avser den tempererade arean (Atemp), enligt Boverkets definition.

Temperaturkorrigerad energianvändning innebär att hänsyn tas till ökat värmebehov under kallare år. Staden använder SMHI:s modell energiindex som förutom utomhustemperaturen även beaktar blåst och direkt solinstrålning.

SMHI:s modell för korrigering har uppdaterats under år 2022 och publicerade data från och med 2022 är beräknade enligt den nya korrigeringsmodellen. Den nya modellen innebär att den specifika energianvändningen per kvadratmeter minskar med några procentenheter jämfört med den tidigare modellen.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter (Atemp temperaturkorrigerad)

Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen. Data bygger på bolag/förvaltningars rapportering till energicentrum där data kvalitetssäkras.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
129 kWh/m2 (2022).
Utgångsvärde:
142 kWh/m2 (2018).
Mål 2023:
134 kWh/m2 (2023).

Kommentar

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med 5 procent per kvadratmeter till och med år 2023 jämfört med år 2018.

Data baseras på en sammanlagd area om 10,8 miljoner kvadratmeter varav 7,5 miljoner avser bostäder. Då uppmätning av den tempererade arean, Atemp, utförts under år 2019-2020 samtidigt som fastighetsbeståndet förändrats kan endast en total siffra för energiprestanda ges för år 2018.