Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Köpt energi totalt - temperaturkorrigerad

Indikator TEMA.8.1.1

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Vidaresåld energi ingår inte.

Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad, vilket innebär att hänsyn har tagits till ökat värmebehov under kallare år.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är temperaturkorrigerad.

Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
1872 GWh (2020).
Utgångsvärde:
1945 GWh (2018).
Mål 2023:
1945 GWh (2023).

Kommentar

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i stadens verksamheter inte ska öka under perioden 2020-2023. Målet innebär att staden behöver effektivisera sin energianvändning med fem procent relativt den verksamhet som bedrivs.

Mellan 2010-2020 minskade energianvändningen med 15 procent.

Från och med 2015 ingår bara den el staden använder själv, den el som säljs vidare är avräknad. El för värme och processvärme (Stockholm Vatten) ingår i värmeposten.

Under 2020 har påverkan från en större fastighetsförsäljning samt coronaeffekter reducerat energianvändningen med 20-30 GWh.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-03-24