Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter

Utställning om energi
Energiinformation i Tekniska nämndhuset
Indikator TEMA.8.1.8

Indikatorn visar energianvändning relaterat till verksamhetens omfattning inom fem specifika verksamhetsområden: gatubelysning, idrottsanläggningar, hamnverksamhet, parkering och
vattenrening.

Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter

Datakälla: Uppgifterna kommer från respektive bolag/förvaltning.

Kommentar

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med fem procent till och med 2023 jämfört med 2018, relativt den verksamhet som bedrivs.

Stockholms hamnar har relativt sin omsättning ökat energianvändningen, vilket beror på att omsättningen har minskat på grund av pandemin.

Stockholm parkering har minskat energianvändningen relaterat till parkeringsytan. Även detta har påverkats av pandemin med lägre beläggning och därmed minskat behov av energi.

Idrottsförvaltningens minskning beror på att vissa verksamheter stängdes för allmänheten sent under 2020.

Uppdaterad: 2021-03-08