Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energieffektivisering i fem av stadens verksamheter

Utställning om energi
Energiinformation i Tekniska nämndhuset
Indikator TEMA.8.1.8

Indikatorn visar energianvändningen i fem av stadens verksamheter som tillsammans utgör 25 procent av stadens energianvänding; gatubelysning, idrottsanläggningar, hamnverksamheter, parkeringar och vattenrening. Energianvändningen relaterar till varje verksamhets omfattning/produktion.

Relativ energianvändning i fem av stadens verksamheter, relaterat till respektive verksamhets omfattning/produktion.

Datakälla: Uppgifterna kommer från respektive bolag/förvaltning.

Kommentar

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i den egna verksamheten ska minska med fem procent till och med år 2023 jämfört med år 2018, relativt den verksamhet som bedrivs.

Stockholms hamnar har relativt sin omsättning ökat energianvändningen, vilket beror på att omsättningen har minskat på grund av pandemin.

Stockholm parkering har minskat energianvändningen relaterat till parkeringsytan. Även detta har påverkats av pandemin med lägre beläggning och därmed minskat behov av energi.

Idrottsförvaltningens minskning beror på att vissa verksamheter stängdes för allmänheten sent under år 2020.

Uppdaterad: 2023-08-18