Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inga energisparåtgärder i bostaden

Indikator TEMA.8.3.8

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholm stad som inte har gjort något för att spara energi i bostaden.

Andel invånare som inte gjort något särskilt för att spara energi i bostaden.

Senaste värdet:
14 % (2016).
Utgångsvärde:
10 % (2004).
Uppdaterad: 2019-05-23