Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Företag med miljöledningssystem

Indikator TEMA.11.1.1

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera företagets eller organisationens miljöarbete. Syftet med ett miljöledningssystem är att minska miljöpåverkan från organisationen.

Miljöledningssystem kan certifieras enligt standarden ISO 14001 och EMAS eller diplomeras enligt Svensk Miljöbas (tidigare Stockholms stads miljödiplom).

Antal arbetsställen med certifierat miljöledningssystem.

Datakälla: www.certifiering.nu

Kommentar

Antalet miljöcertifierade företag ökade kontinuerligt fram till 2018. 2019 minskade dock antalet. ISO 14001 är den vanligaste certifieringen.

Data hämtas från certifiering.nu som sammanställer data från flera certifieringsorgan.

Uppdaterad: 2021-03-11