Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöcertifierade byggnader

Indikator TEMA.11.1.4

Indikatorn visar antalet fastigheter som certifierats enligt Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM, LEED eller Svanen.

 • Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

 • GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven.

 • BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från
  Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. BREEAM är ett av de äldsta
  miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 115 000 byggnader. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.

 • LEED - Leadership in Energy and Environmental
  Design är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

 • Svanenmärkning av byggnader utförs av Miljömärkning Sverige AB. De ansvarar även för Svanens kriterieutveckling och genomför kontroller samt utfärdar licenser. Den Svenska Miljömärkningsnämnden yttrar sig i frågor som rör Svanen. Syftet med Svanenmärkning är att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav.

Antal miljöcertifierade fastigheter i Stockholms stad (ackumulerade värden).

Datakälla: Sweden Green Building Council och Svanen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007.
Senaste värdet:
405 stycken (2016).
Utgångsvärde:
1 stycken (2007).
Uppdaterad: 2023-01-11