Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljöcertifierade byggnader

Indikator TEMA.11.1.4

Indikatorn visar antalet fastigheter som certifierats enligt Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM, LEED eller Svanen.

 • Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

 • GreenBuilding riktar sig till företag, fastighetsägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven.

 • BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från
  Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. BREEAM är ett av de äldsta
  miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 115 000 byggnader. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod.

 • LEED - Leadership in Energy and Environmental
  Design är det mest kända bedömningssystemet, utvecklat och administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building Council. Den första versionen kom ut 1999. LEED är anpassat för alla typer av byggnader genom att olika versioner utvecklats från grundversionen. LEED kan användas i såväl projekterings- och driftstadiet samt för befintlig byggnad. Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena: Närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

 • Svanenmärkning av byggnader utförs av Miljömärkning Sverige AB. De ansvarar även för Svanens kriterieutveckling och genomför kontroller samt utfärdar licenser. Den Svenska Miljömärkningsnämnden yttrar sig i frågor som rör Svanen. Syftet med Svanenmärkning är att ge nordiska konsumenter ett bra verktyg för att kunna välja produkter som uppfyllde stränga miljökrav.

Antal miljöcertifierade fastigheter i Stockholms stad (ackumulerade värden).

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt

2007

1

1

Totalt

2008

22

2

Totalt

2009

40

3

Totalt

2010

51

4

Totalt

2011

62

5

Totalt

2012

84

6

Totalt

2013

138

7

Totalt

2014

283

8

Totalt

2016

405

9

BREEAM

2013

32

10

BREEAM

2014

58

11

BREEAM

2016

111

12

Green Building

2007

1

13

Green Building

2008

22

14

Green Building

2009

40

15

Green Building

2010

46

16

Green Building

2011

51

17

Green Building

2012

57

18

Green Building

2013

70

19

Green Building

2014

84

20

Green Building

2016

50

21

LEED

2011

6

22

LEED

2012

10

23

LEED

2013

17

24

LEED

2014

51

25

LEED

2016

79

26

Miljöbyggnad

2010

5

27

Miljöbyggnad

2011

10

28

Miljöbyggnad

2012

14

29

Miljöbyggnad

2013

30

30

Miljöbyggnad

2014

85

31

Miljöbyggnad

2016

161

32

Svanen

2011

1

33

Svanen

2012

3

34

Svanen

2013

3

35

Svanen

2014

5

36

Svanen

2016

4

Datakälla: Sweden Green Building Council och Svanen
Ansvarig organisation
 • Stadsbyggnadsnämnden
Uppdaterad: 2020-05-13