Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal arbetsställen inom miljösektorn

Indikator TEMA.11.2.1

SCB har sedan 2000 arbetat med att bygga upp en databas över miljöföretag. Ett företag kan bestå av ett eller flera arbetsställen. I databasen klassificeras varje arbetsställe dels efter dess miljöområde men även utifrån hur stor andel av verksamheten som kan betraktas som miljörelaterad.

Antal arbetsställen inom miljösektorn i Stockholms län.

Datakälla: SCB, miljöräkenskaper
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2003.
Senaste värdet:
1803 (2017).
Utgångsvärde:
1395 (2003).

Kommentar

Antalet arbetsställen inom miljösektorn i Stockholms län ökade fram till 2012. Därefter har antalet arbetsställen minskat något. Ökningen 2012 kan delvis bero på ändrad definition av vad som är ett aktivt arbetsställe.

Uppdaterad: 2019-12-05